Remiss Privat Röntgen

Prinsgatans Specialistklinik erbjuder på kort varsel och utan väntetid möjlighet att träffa en läkare som snabbt kan remittera dig vidare för en röntgenundersökning. När du träffar din doktor går ni igenom det som eventuellt behöver utredas och om indikation finns, skickar vi omgående en röntgenremiss.

Väljer du en utökad hälsokontroll, kommer du automatiskt att träffa din doktor. Det finns också möjlighet att boka tid för ett separat läkarbesök utan att välja en hälsokontroll.

Datortomografi (CT)

CT-röntgen kan utföras på många av kroppens delar. Nedan följer ett urval av de vanligaste områdena.

Hjärna

Med datortomografins höga känslighet för förändringar inom ett annars homogent område i skallen kan man bla. urskilja små blödningar och infarkter. Man kan också se sjukliga förändringar inom hjärnan så som tumörer, metastaser, abscesser, anomalier eller hjärnatrofi.

Thorax

Kartlägger förändringar i lungorna eller i mediastinum (området mellan lungorna) såsom tumörer, förstorade lymfkörtlar, lunginflammation, emfysem, vätska i hjärtsäcken, pulsåderbråck (aneurysm) mm.

Buk

Åskådliggör många organ t ex. lever, pankreas, gallvägar, gallblåsa, njurar, binjurar, mjälte, lymfkörtlar, äggstock, livmoder och bukaorta.

Angio hjärnan

Kartlägger eventuella patologiska förändringar i hjärnans blodkärl.

Angio hals

Kartlägger eventuella patologiska förändringar av blodkärl och förträngningar i halsen.

Magnetkamera (MR)

Undersökning med magnetkamera används för att upptäcka och kartlägga en mängd olika sjukdomar och tillstånd som är svåra att se vid vanlig röntgen- eller datortomografiundersökning.

Magnetkameraundersökning kallas i folkmun ofta för magnetröntgen, men det är en felaktig benämning eftersom ingen röntgenstrålning används. Istället framställs bilden med hjälp av magnetfält och radiovågor.

Vid en undersökning tas ett stort antal bilder under en tidsperiod på 50 till 70 minuter per organ/område. MR-undersökning kan utföras på många av kroppens delar. Nedan följer ett urval av de vanligaste områdena.

Helkropp

Helkropps MR-undersökning är ett program speciellt utformat för att hitta sjukdomar i ett tidigt stadium.

MR helkroppsundersökningen omfattar hjärna, hals, helrygg, thorax, buk och bäcken men vänligen notera att vid misstanke kan det begäras en kompletterande undersökning av exempelvis hjärna etc. Vid en ny kompletterande undersökning kommer en ny kostnad tillkomma.

Buk

Görs vid bland annat utredningar av olika tumörformer av de manliga och kvinnliga genitalierna. Även vid missbildningar eller cancer i kvinnans livmoder och äggstockar har MR visat sig ha ett stort diagnostiskt värde.

Med hjälp av MR bedöms också utbredning och spridning till intilliggande organ som har stor betydelse inför ev operation. Undersökningar av urinblåsan och då utredning av tumörbildning häri, är vanligt vid MR-undersökning. Även ändtarmen utreds med MR vid kartläggning av utbredd rektalcancer.

Axel

MR-undersökning av axeln är främst föranledd av att patienten sökt pga. smärta och nedsatt rörelse i axelleden Det kan bero på en rotator-cuff-skada eller på någon av dess fyra senor.
Vid misstänkt tumör, vätska eller inflammatoriska processer inom axelregionen används också MR.

Knäled

Metoden ger en bra bild över eventuella patologiska förändringar i framför allt knäledens mjukdelar. Med hjälp av MR kan man kartlägga förändringar som meniskskada, korsbandskada, ligamentskada, tumörer.

Rygg

Kartlägger eventuellt diskbråck, olika typer av tumörer, skelettförändringar, metastaser, förändringar i ryggmärgen som spinal stenos och infektion.

Hjärna

Kartlägger eventuella tumörer samt neurologiska tillstånd, såsom MS (multipel scleros) och epilepsi.

Tunntarm

Kartlägger eventuella divertiklar (tarmfickor), inflammatoriska förändringar eller tumörer.

Fotled

Kartlägger ledförändringar, tumörer, skador eller förändringar i mjukdelarna, t.ex senor.

Bäcken & Höftled

Kartlägger t.ex skelettförändrngar, tumörer, ledförändringar, mjukdelsförändringar.

MRI

Slätröntgen

Slätröntgen, även kallad konventionell röntgen, är en bilddiagnostik som bygger på joniserande strålning. Tekniken är relativt snabb att använda och bilderna kommer ut som platta 2D bilder. Det är viktigt att denna undersökningsmetod endast används för att undersöka tillämpliga fall eftersom joniserande strålning är potentiellt farligt.

Då röntgen bara producerar 2D bilder får man givetvis mindre information utifrån en sådan bild jämfört med de 3D bilder man får vid undersökning med datortomografi eller magnetkamera. Den är dock tillräcklig för att utreda vissa typer av skador, till exempel skelettskador, infektioner, viss cancer, skolios men även artrit.

 

Ultraljud

Ultraljudsundersökning kan utföras på många av kroppens delar. Nedan följer ett urval av de vanligaste områdena.

Aorta

Används för att upptäcka och diagnostisera pulsåderbråck, sk aneurysm.

Buk

Görs vid undersökning av lever, gallvägar gallblåsa, njurar, mjälte, pankreas, lymfkörtlar i buken, vätska i bukhålan. Gallsten, godartade förändringar såsom cystor och maligna tumörer kan också kartläggas med hjälp av ultraljud.

Testiklar

Kartlägger förändringar i testiklar och bitestiklar såsom tumörer och godartade cystor.

Ultrasound

Prislista

Ett urval av de vanligaste kroppsdelar som kan kartläggas finns i vår prislista. För mer prisuppgifter på övriga områden, ber vi dig kontakta oss.

Datortomografi (CT)

Datortomografi hjärnan fr. 3 000 kr
Datortomografi angio hjärnan fr. 6 000 kr
Datortomografi angio halskärl fr. 6 000 kr
Datortomografi thorax fr. 4 000 kr
Datortomografi buk fr. 4 000 kr
Datortomografi urinvägar fr. 4 000 kr

Magnetkamera

MR helkropp fr. 16 000 kr
MR hjärna fr. 4 500 kr
MR halsryggrad fr. 4 500 kr
MR bröstryggrad fr. 4 500 kr
MR ländrygg fr. 4 500 kr
MR buk fr. 5 000 kr
MR tunntarm fr. 7 000 kr
MR axelled fr. 4 500 kr
MR knäled fr. 4 500 kr
MR fotled fr. 4 500 kr
MR bäcken/höftleder fr. 6 000 kr

Slätröntgen

Halsryggrad fr. 1 500 kr
Halsryggrad med rörelseprovokation fr. 1 500 kr
Ländryggrad fr. 1 500 kr
Höftled med belastning, stående fr. 1 500 kr
Knäled med belastning, stående fr. 1 500 kr
Bentäthetsmätning fr. 2 500 kr

Ultraljud

Ultraljud övre buk fr. 2 000 kr
Ultraljud bukaorta fr. 2 000 kr