Privat Läkarbesök

Privat läkarbesök

Har du ett medicinskt besvär som du vill komma till rätta med så snart som möjligt? Eller kanske känner du oro inför en specifik sjukdom som du skulle vilja kontrollera?

För dig som på ett enkelt och snabbt sätt vill få kontakt med en doktor, erbjuder vi ett privat läkarbesök inom 1-3 dagar. Din doktor undersöker ditt medicinska besvär och kommer ta sig tid att att bilda sig en helhetssyn kring din hälsa. Om du skulle behöva utredas vidare, ser vi till att ditt ärende hanteras skyndsamt och därefter ge dig rätt behandling.

Boka tid per telefon +46 (0)31-12 31 44 eller använd vårt kontaktformulär.

Pris 1 500 kr.