Medicinsk Botox

I trygga händer

Vi erbjuder behandling med Botox för dig som lider av besvär såsom svår migrän, spänningshuvudvärk, kronisk muskelvärk, svettning (hyperhidros) och tandpressning eller tandgnissling.

Våra metoder bygger på etablerad vetenskap och har i de flest fall signifikant positiva effekter. Vid kronisk migrän eller annan huvudvärk syftar behandlingen till att minska antalet anfall och minska smärtan vid varje anfall. Vid svåra svettningar har det visat sig att Botox kan påtagligt minska dessa besvär.

Kronisk migrän

Migrän är en huvudvärkssjukdom som karaktäriseras av återkommande anfall av varierande intensitet och varaktighet som åtföljs av överdriven känslighet för ljus, höga ljud eller dofter/lukter, liksom illamående och/eller kräkningar.

Omkring 15% av den vuxna befolkningen lider av migrän, varav 65% är kvinnor. Migrän debuterar oftast i tonåren men antalet migränanfall är störst i medelåldern.

För behandling med Botox på recept krävs att du har kronisk migrän vilket innebär:

  1. Du har haft huvudvärk i 15 dagar eller mer per månad och minst 8 dagar av dessa med migrän.
  2. Du har inte haft bra effekt med andra förebyggande migränläkemedel.

Läkare avgör om du uppfyller kraven.

Spänningshuvudvärk och muskelvärk

En rad långdragna smärttillstånd orsakas av muskelspänningar i kroppen. Ofta handlar det om nacke och skuldror vars muskler är överspända vilket resulterar i inflammerade muskelfästen. Behandling med Botox kan reducera aktiviteten i dessa muskler och dämpa spänningarna.

Överdriven svettning

Överdriven svettning sk hyperhidros, är ett tillstånd som drabbar ca 3% av befolkningen. Svettning kan vara allmän, det vill säga man svettas mycket från hela kroppen. Den kan också vara centrerad till ett lokalt område på kroppen som drabbats. Injektion med Botox erbjuder en effektiv behandling vid lokal överdriven svettning.

Tandgnissel och tandpressning

Tandgnissling (bruxism) och tandpressning är vanliga problem. Som en konsekvens slits tänderna ned och spänningsrelaterad huvudvärk med sömnproblem kan uppstå. Ofta är bakomliggande stress en vanlig faktor till problemet där bettskena om natten blir lösningen. Ofta upplevs skenan som både besvärlig och socialt opraktisk. Vid behandling med Botox blockeras nervsignaler till muskulaturen som pressar ihop käkarna.

Så går det till

Du bokar tid för en behandling hos vår specialistsjuksköterska eller läkare per telefon  +46 (0)31-12 31 44 eller via vårt kontaktformulär.

Vid första besöket görs en medicinsk bedömning av dina besvär och vi utför också din första behandling. Oavsett om dina besvär uppfyller kriterierna för ett patologiskt/sjukligt tillstånd eller inte, kostar första besöket inklusive behandling och läkemedel från 3 000 kr, se prislista nedan.

Om läkaren avgör att din sjukdom uppfyller kriterierna för prisreducerad Botox kan vi inför nästa besök skriva ut ett recept. Då köper du Botox på apoteket och betalar endast för injektionsbehandlingen, från 1 500 kr, se prislista nedan. Observera att vi använder bara din Botox till den behandling den är utskriven för.

Vi behandlar självklart dina besvär även om du inte uppfyller kriterierna för ett recept, i detta fall betalar du fortsatt priset för behandling inklusive läkemedel.

Prislista

Behandling inklusive läkemedel

Kronisk migrän 4 000 kr
Spänningshuvudvärk 3 000 kr
Kronisk muskelvärk från 3 000 kr
Svettning, armhåla 3 000 kr
Svettning, händer 4 500 kr
Svettning, andra områden från 3 000 kr
Tandpressning 3 000 kr
Tandgnissling 3 000 kr
Behandling med läkemedel på recept

Kronisk migrän 1 500 kr
Spänningshuvudvärk 1 500 kr
Kronisk muskelvärk från 1 500 kr
Svettning, armhåla 1 500 kr
Svettning, händer 3 000 kr
Svettning, andra områden från 1 500 kr
Tandpressning 1 500 kr
Tandgnissling 1 500 kr