Cystoskopi

Patientinformation om Videocystoskopi (optisk undersökning av urinrör och urinblåsa):

Cystoskopi är en undersökning, där man via urinröret för upp ett instrument för inspektion av urinröret och urinblåsan.

Vid undersökningen får du ligga på rygg. Du får lokalbedövning i urinröret.
Det behövs inga förberedelser av dig.

Fyll i  frågeformuläret hälsodeklaration  och  skicka till oss elektronisk, tryck här… 
eller
printa ut formulären och  fyll i  och ta med dig till läkarbesöket, tryck här…

För mer information om cystoskopi  tryck här…