Sigmoideoskopi

Patientinformation inför sigmoideoskopi (optisk undersökning av vänstra delen av tjocktarmen):

Sigmoideoskopi är en undersökning där man via analöppningen för in ett böjligt instrument med en kamera och undersöker tjocktarmens nedre del.

En vecka innan undersökningen får du inte äta järnmedicin. Undvik också att äta nötter, linfrö, kiwi, passionsfrukt, tomat, lingon, fullkornsbröd, havregrynsgröt eller fibertillskott, s k bulkmedel (t e x Inolaxol, Visiblin, Lunelax). Alla fröer och skal kan orsaka stopp i undersökningsinstrumentet.

För att undersökningen skall kunna genomföras måste nedre delen av tjocktarmen vara ren. Därför behöver du använda två stycken Klyx lavemang. Ett tar du kvällen innan undersökningen och det andra på morgonen på undersökningsdagen. Du köper Klyx 120ml receptfritt på apoteket. Du kan äta och dricka som vanligt.

Undersökningen kan kännas obehaglig då tarmen är krokig och läkaren blåser in luft för att kunna se tarmkanalen. Undersökningen tar ungefär 15-20 minuter.

Allmänt:

Besöket kostar 100 kr med remiss från vårdcentralen och 300 kr utan remiss. Barn och ungdomar under 20 år gratis. Frikort gäller.

Anmäl dig i receptionen 15 min före undersökningen.

Ring :

  • Kontakta AK-mottagningen i god tid om du äter Waran
  • Kontakta oss om du har uttalad hjärtsvikt eller svår (syrgasberoende) lungsjukdom

Fyll i  frågeformuläret hälsodeklaration  och  skicka till oss elektronisk, tryck här…
eller
printa ut formulären och  fyll i  och ta med dig till läkarbesöket, tryck här…

För mer information om sigmoideoskopi tryck här…