Åderbråck / Varicer

Åderbråck (varicer) är en vanlig åkomma som beror på att de blodkärl på benen som för blodet tillbaka till hjärtat, venerna, vidgas och blir slingriga. Orsakerna till detta är många och komplexa. Mekanismerna är inte heller helt klarlagda.

Upp till 1/3 av alla vuxna har varicer enligt vissa studier och upp till 90 % har kärlspindlar. Traditionellt har det ansetts vara vanligare bland kvinnor men senare studier har visat en större andel män.

Konsekvenserna av varicer är att blodet ”stockas” i benen som svullnar och bensår kan på sikt utvecklas. Inom EU anses 1-2 % av den samlade sjukvårdskostnaden orsakas av bensår. Ibland kan också en inflammation i venerna uppstå. Mer sällsynt kan varicer också leda till blodpropp och blödning och då oftast om man har mer uttalade varicer.

De besvär man som patient oftast sätter i samband med varicer är värk, tyngdkänsla, klåda, eksem och brunpigmentering. På sikt kan varicer utvecklas till bensår.

Många anser också att deras varicer är kosmetiskt störande.

Traditionellt har man behandlat varicer genom öppen operation. På senare år har det dock kommit flera nya och s.k. minimalinvasiva behandlingsmetoder. Dessa metoder har det gemensamt att behandling sker inifrån kärlen. De europeiska, svenska och regionala medicinska riktlinjerna likställer idag flera av dessa behandlingar med operation avseende säkerhet och resultat. Generellt ger dock dessa minimalinvasiva eller endovaskulära metoder betydligt mindre besvär för patienten i samband med behandlingen och närmaste tiden därefter. Ingen sjukskrivning behövs vanligtvis.

Våra behandlingar

Ett inledande besök krävs innan behandlingen. Vid detta besök görs en bedömning av om det är lämpligt att operera dina varicer med någon av våra metoder. Vid detta besök utförs också en ultraljudsundersökning av dina vener och åderbråck och utifrån denna undersökning bestäms sedan I samverkan med dig vilken metod som passar just dig bäst.

Det ytliga vensystemet ligger under huden och här kan åderbråck utvecklas. Dessa syns ofta under huden som slingriga breda vener. Det är dessa vener som är aktuella för behandling.

Behandlingen inriktas mot:

  1. Huvudstammarna (stora och lilla åderbråcksvenerna, ”rosenvenerna”). Huvudstammarna behandlas med laser, RF eller lim.
  2. Behandling av lokala åderbråcksknutor. Dessa behandlas med skumbehandling eller kirurgiskt borttagande (flebektomi). Flebektomi sker genom minimala små hudsnitt i lokalbedövning där den sjuka venen plockas ut. Oftast behövs inga stygn efteråt.
  3. Telangiektasier eller kärlspindlar. Dessa små kärl (mindre än 1mm) behandlas genom injektion av ett kärlretande ämne (=sklerosering) som etsar ihop kärlet. Även laser mot huden kan användas för behandling av kärlspindlar.

Behandlingsmetoder vid defekta huvudstammar

Laser är en metod där vi för in en kateter (=tunn slang) i kärlet och därefter förs en laserfiber upp genom katetern. Efter att ha sprutat lokalbedövning utefter hela kärlets längd så värms kärlet upp genom att aktivera lasern och på så vis etsas kärlet ihop. Kärlet är därefter inte längre funktionsdugligt och förblir endast en sträng av ärrvävnad och varicerna har därmed försvunnit. Endast sällsynt är det aktuellt med sjukskrivning. Kompressionsstrumpor behöver inte användas efter behandlingen.

Radio frekvens (RF) är en metod där en kateter på samma sätt som vid laserbehandling förs upp genom kärlet och därefter förs en fiber upp där vi med hjälp av högfrekventa ljudvågor alstrar värme, som enligt samma principer som vid laserbehandling etsar ihop kärlet. Även här ges lokalbedövning utefter hela kärlets längd. Endast sällsynt är det aktuellt med sjukskrivning. Kompressionsstrumpor behöver inte användas efter behandlingen.

Limning (Venaseal) är en förhållandevis ny metod. Vävnadslim har under lång tid använts inom kirurgin och är att betrakta som en väl beprövad teknik. Venaseal är ett för åderbråck särskilt framtaget och utprovat vävnadslim. Vid denna metod så limmar vi igen kärlet. Metoden har använts i flera år internationellt och den är godkänd av FDA (Food and Drug Administration, som är den amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket) för behandling av varicer i USA. Den är givetvis också godkänd för behandling i Europa och Sverige. Fördelen med denna metod är att den är i stort sett smärtfri förutom något nålstick, och den ger inte någon inflammation efteråt vilket leder till i stort sett endast obetydliga besvär efter behandlingen. Sjukskrivning behövs inte. Kompressionsstrumpor behöver inte användas efter behandlingen.

Behandlingar vid lokala åderbråcksknutor

Flebektomi med virknålstekniken är ett smidigt och kosmetiskt tilltalande sätt att åtgärda lokala åderbråcksknutor. Med hjälp av en liten nål genom ett minimalt hudsnitt kan åderbråcksknutan fångas upp och avlägsnas. Huden behöver inte sys utan det räcker oftast med en liten tejp. Efter behandlingen skall kompressionsstrumpor användas i 1 vecka.
Skumbehandling (sklerosering) skiljer sig lite mot de båda ovan beskrivna metoderna. Vid skumbehandling injicerar (sprutar in) vi ett skum med retande ämne (Aethoxysklerol) in i kärlet som på så sätt etsas ihop. Efter behandlingen skall kompressionsstrumpor användas i 1 vecka.

Behandling vid kärlspindlar

Sklerosering innebär injektion av ett kärlretande ämne (Aethoxysklerol) som etsar ihop kärlet. Med hjälp av förstoringsglas och en mycket tunn fin nål sprutas små mängder av Aethoxysklerol, i låg koncentration, in i kärlet. Ofta kan man då se hela kärlnystan av små kärl blekna och bli blodfria. Därefter läggs kompressionsförband och behandlingen avslutas med att dubbla kompressionsstrumpor (kompressionsklass 1) sätts på benet. Behandlingen är som regel nästan smärtfri. Ofta krävs ett par behandlingar med minst 4-5 veckors mellanrum, för att bli fri från kärlspindlarna. Efter behandlingen skall kompressionsstrumpor användas i 1 vecka.

Efter behandlingen

Alla metoder initierar en inflammation i kärlet som leder till att det etsas ihop. Inflammationen ger dock en viss svullnad, ömhet och ibland värk efter behandlingen. Ofta kvarstår dessa besvär i 1-2 veckor i minskande intensitet.

Receptfria värktabletter som Panodil och Ipren ger vanligen bra lindring.

Sjukskrivning behövs inte.

Återbesök erbjuds efter behandlingen.

Behandlingarna utförs av specialistläkarna Dr Lars Schagerlind och Dr Jalal Mardani samt professor Bo Risberg som är vårt lands mest erfarna kärlkirurg och har lång och gedigen erfarenhet av endovaskulära varicerbehandlingar. Risberg introducerade limtekniken i Sverige och är den som har störst erfarenhet av metoden i landet.

Priser

Varicerbehandling erbjuds för närvarande endast som privatvård på Prinsgatans Specialistklinik.

Första besök / Bedömning

Inklusive ultraljudsundersökning 450 kr

Behandling av defekta huvudstammar

Laser eller RF-behandling
Från 19 000 kr för ett ben och från 34 000 kr för två ben

Lim (Venaseal)
Från 28 000 kr för ett ben

Behandling av lokala åderbråcksknutor

Ingår vanligtvis vid behandling av huvudstammar. Om utbredda lokala åderbråcksknutor tillkommer dock en kostnad.

Endast skumbehandling
Från 3 500 kr per behandling

Behandling av kärlspindlar

Från 2 900 kr per behandling

Återbesök

1 återbesök ingår vid behandling av defekta huvudstammar.

Därutöver 450 kr per besök

Kompressionsstrumpor

Ingår vid samtidig behandling av huvudstammarna.