Nagelsvamp

är mycket vanligt förekommande och smittar från människa till människa, men vi är olika känsliga för att drabbas. Nagelsvamp kan uppstå direkt på nageln, eller genom spridning av obehandlad hudsvamp infektion. Det finns flera orsaker än svamp till en missfärgad och förtjockad nagel. Om man misstänker nagelsvamp skall man därför ta prov för mikroskopisk undersökning och svampodling innan behandling ges.NagelSvamp

Laserbehandling:

Laserbehandling av nagelsvamp  är snabbt och enkelt. Behandlingen tar endast några minuter, är ofarlig och gör inte ont. Laserljus riktas mot nageln, passerar nageln och förstör svamparna. Vi rekommenderar att du gör 4-6 behandlingar med en veckas mellanrum. Svamparna dör snabbt, men  det tar tid för en frisk nagel att växer ut, 6-12 månader.Metoden är effektiv och faktiskt effektivare än tablett behandling. Laserbehandling gör inte ont och har inga biverkningar.

Goda råd för att undvika nagelsvamp:

God fothygien. Använd endast strumpor av bomull eller ull. Byt strumpor ofta och undvik fuktiga strumpor. Strumpor måste tvättas vid 60 grader för att döda svamp.  Använd luftiga, väl ventilerade skor. Använd egna skor eller badtofflor i offentliga våtutrymmen som sporthallar och badhus.