Kirurgi

 

Adel Haghjoo, specialist i allmänkirurgi, arbetar på kliniken och har vårdavtal med VG-regionen att utföra ett visst antal undersökningar och operationer under ett år. Patientavgiften är samma som på andra specialistmottagningar, 100 kr med remiss från primärvården annars 300 kr, frikort gäller, barn och ungdomar under 20 år gratis. Inget remisskrav.

Adel Haghjoo har erfarenhet inom ortopediska och urologiska sjukdomar.

På kliniken utförs endoskopiska undersökningar som:

  • Videogastroskopi, kikarundersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm.
  • Videokoloskopi, kikarundersökning av tjocktarm.
  • Videosigmoideoskopi, kikarundersökning av tjocktarmens nedre del.
  • Videocystoskopi, kikarundersökning av urinröret och urinblåsan.
  • Rektoskopi, kikarundersökning av ändtarmen.

Adel Haghjoo utför bedömningar av mag- och tarmbesvär samt anala besvär. Han utför också bedömningar och operationer av hudförändringar, oklara knölar, fettknölar, bröstkörtelknölar, talgkörtelcystor, nageltrång, triggerfingrar, m.m.