Hälsokontroll

Hälsokontroll

– En investering i livet

Prinsgatans Specialistklinik erbjuder hälsokontroller för privatpersoner och företag. Vi tror att att människor vill prioritera sin hälsa för att öka sin livskvalité.

Det är ibland svårt att identifiera ohälsa. Den kommer ofta utan förvarning. Därför är det värdefullt att tidigt upptäcka riskfaktorer för att förebygga sjukdom. Men också om ohälsa redan är ett faktum. När man inte mår bra vill man hitta orsaken till problemet och åtgärda det så snart som möjligt. Man vill slippa vårdköer och långa sjukskrivningar. Att snabbt få kontakt med en läkare som tar sig tid att bilda sig en helhetssyn kring sjukdomsbilden, kan då vara ovärderligt.

Vår ambition är därför att ge dig som vill investera i din framtida hälsa en snabbt och effektiv hälsokontroll. Genom ett enkelt blodprov undersöker vi grundläggande hälsoindikatorer. Inom en vecka får du resultatet som består av genomgripande analyser och förklaringar.

Du kan välja mellan liten, normal eller utökad hälsokontroll. Den utökade hälsokontrollen ger dig möjlighet att du göra ett tillval av undersökningar och tester och träffa en specialistläkare där ni går igenom resultatet av din blodanalys och diskuterar eventuella åtgärder för vidare behandling.

Playing on beach

Så går det till

Provtagning sker på Prinsgatans Specialistklinik. Testet skickas direkt till laboratoriet. Lättast bokar du en tid för provtagning via vårt kontakformulär. Ange namn personnummer och att du önskar provtagning. Det går också bra att ringa på  +46 (0)31-12 31 44. Kom ihåg att inte äta eller dricka efter midnatt innan provtillfället. Anmäl dig i receptionen så kommer vår sköterska att ta blodprovet som ligger till grund för din hälsokontroll.

På plats ber vi dig fylla i en hälsodeklaration som du även kan skriva ut och lämna in när du kommer till mottagningen. Om du väljer att göra en utökad hälsokontroll, hittar vi tid för ditt personliga läkarbesök som kommer ske när vi får provsvaren. Då har du och din doktor möjlighet att i lugn och ro gå igenom resultaten och göra de ytterligare undersökningar som krävs för att få en helhetsbild av din hälsa.

När du går hem får du med dig ett prov med specifika instruktioner. Provet skickar du sedan till laboratoriet i ett förfrankerat kuvert.

Det är viktigt att du som patient kan känna dig trygg och förstå innebörden av dina provsvar. Väljer du en liten eller normal hälsokontroll, kommer provresultaten tolkas och förklaras och skickas därefter till dig via post eller e-post.

I korthet

  1. Du bokar en tid för ett blodprov.
  2. Inför provtagningen har du inte ätit eller druckit sedan midnatt.
  3. Du fyller i en hälsodeklaration som du också kan skriva ut och ta med dig. Om du valt utökad hälsokontroll, bokar du också tid för ett läkarbesök.
  4. Du får med dig ett prov med specifika anvisningar som du ska göra hemma. Det skickas till laboratoriet i ett förfrankerat kuvert.
  5. Provsvar med tolkningar och förklaringar skickas direkt till dig via post eller e-post.

Vid utökad hälsokontroll kommer du på ett läkarbesök. Tillsammans med din doktor går ni igenom provsvaren och utför ytterligare undersökningar som kan ge en helhetsbild av ditt hälsotillstånd.

Liten hälsokontroll

Blood testEn liten hälsokontroll passar dig som känner dig frisk och som i övrigt inte har några uttalade medicinska besvär. Hälsokontrollen ger dig en allmän screening av din hälsa som kan identifiera de vanligaste riskfaktorerna för eventuell sjukdom.

Provtagning sker på Prinsgatans Specialistklinik. Testet skickas direkt till laboratoriet. Lättast bokar du en tid för provtagning via vårt kontakformulär. Ange namn personnummer och att du önskar provtagning. Det går också bra att ringa på  +46 (0)31-12 31 44.

Observera att du inte ska äta på minst 6 timmar innan provtagningstillfället.

Resultatet av ditt blodtest samt en utförlig förklaring skickas till dig inom en vecka. Du väljer själv om du vill ha resultatet skickat med brev eller via e-post.

Följande analyser görs

Analys Visar
Blodfetter

Det finns framför allt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Blodstatus

Blodstatus är ett vanligt förekommande blodtest som rutinmässigt används för att få en övergripande status av olika celler i blodet.

Fasteblodglukos

Blodtest som mäter blodsocker för att ställa diagnosen Diabetes. Förutom diabetes kan förhöjda blodsockervärden också bero på andra sjukdomar som påverkar kroppens energisystem, t.ex. infektioner och bukspottskörtelsjukdom.

Prostata (PSA)

Blodprov för att upptäcka prostatacancer. En förhöjning av PSA-värdet behöver inte betyda att man har prostatacancer, det kan bero på andra orsaker t.ex. prostataförstoring. På samma sätt kan ett normalt värde inte helt och hållet utesluta prostatacancer. Resultatet måste alltid värderas utifrån vilka besvär man har och vad andra undersökningar visar.

Sänka (SR)

Sänka (SR) är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom.

Vätskestatus

Vätskestatus är ett vanligt förekommande blodtest som ger en bild av vätskebalansen i kroppen. Provet inkluderar Natrium, Kalium och Kreatinin (Na, K, Krea).

Pris 1 000 kr.


Normal hälsokontroll

MicroscopeNormal hälsokontroll passar dig som känner dig frisk och som i övrigt inte har några uttalade medicinska besvär. Hälsokontrollen ger en allmän screening av din hälsa och kan avslöja de vanligaste riskfaktorerna kring eventuell sjukdom.

Analysen kontrollerar fler variabler i blodet än i en liten hälsokontroll. På så vis ökar chansen att kunna identifiera eventuella indikatorer för ohälsa.

Provtagning sker på Prinsgatans Specialistklinik. Testet skickas direkt till laboratoriet. Lättast bokar du en tid för provtagning via vårt kontakformulär. Ange namn personnummer och att du önskar provtagning. Det går också bra att ringa på  +46 (0)31-12 31 44.

Observera att du inte ska äta på minst 6 timmar innan provtagningstillfället.

Resultatet av dina prov samt en utförlig förklaring skickas till dig inom en vecka. Du väljer själv om du vill ha resultatet skickat med brev eller via e-post.

Följande analyser görs

Analys Visar
Blodfetter

Det finns framför allt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Blodstatus

Blodstatus är ett vanligt förekommande blodtest som rutinmässigt används för att få en övergripande status av olika celler i blodet.

Fasteblodglukos

Blodtest som mäter blodsocker för att ställa diagnosen Diabetes. Förutom diabetes kan förhöjda blodsockervärden också bero på andra sjukdomar som påverkar kroppens energisystem, t.ex. infektioner och bukspottskörtelsjukdom.

Prostata (PSA)

Blodprov för att upptäcka prostatacancer. En förhöjning av PSA-värdet behöver inte betyda att man har prostatacancer, det kan bero på andra orsaker t.ex. prostataförstoring. På samma sätt kan ett normalt värde inte helt och hållet utesluta prostatacancer. Resultatet måste alltid värderas utifrån vilka besvär man har och vad andra undersökningar visar.

Sänka (SR)

Sänka (SR) är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom.

Vätskestatus

Vätskestatus är ett vanligt förekommande blodtest som ger en bild av vätskebalansen i kroppen. Provet inkluderar Natrium, Kalium och Kreatinin (Na, K, Krea).

Folsyra (folat)

Folsyra (folat), även kallad vitamin B9. Det är viktigt för t.ex tillväxt och bildning av röda blodkroppar.

Järnstatus

Blodtest som visar järnvärdet och järndepån. Vid järnbrist sjunker blodvärdet. Järnbrist beror oftast på att man förlorat mycket blod, till exempel vid kraftiga menstruationer, magsår och andra sjukdomar i tarmen.

Kalcium

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Ett lågt kalcium kan bidra till en så kallad urkalkning av skelettet, benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Lever- och gallstatus

Lever- och gallstatus kontrolleras med blodprov och används för att mäta leverns funktion. Enzymerna som mäts har även andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.

Sköldkörtel (T4/TSH)

Blodprov som kontrollerar ämnesomsättningen. Sköldkörteln, som sitter på halsens framsida, producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen.

Urinsyra

Urinsyra mäts med ett blodprov. T.ex. kan en förhöjd mängd urinsyra orsaka gikt.

Vitamin B12

Lågt vitamin B12 gör att det bildas för få röda blodkroppar därmed blodbrist. B12 bildas inte i kroppen.

Pris 2 000 kr.


Utökad hälsokontroll

Doctor and patientEn utökad hälsokontroll passar dig som på ett enkelt sätt vill få kontakt med en specialist som kan gå igenom dina provresultat på djupet. Proverna tar du därför innan du träffar din specialist. Kanske känner du oro inför en specifik sjukdom som du skulle vilja kontrollera. Ni diskuterar eventuella riskfaktorer för ohälsa och kan också lägga upp en plan för hur du kan förebygga dem.

För dig som redan har ett medicinskt besvär kan den utökade hälsokontrollen också vara lämplig. Utan långa handläggningstider får du kontakt med din doktor som tar sig tid att bilda sig en helhetssyn kring din hälsa. Vi ser till att du snabbt får den undersökning som behövs för att komma vidare i en eventuell utredning och om möjligt ge dig rätt behandling.

Provtagning sker på Prinsgatans Specialistklinik. Testet skickas direkt till laboratoriet. Lättast bokar du en tid för provtagning via vårt kontakformulär. Ange namn personnummer och att du önskar provtagning. Det går också bra att ringa på  +46 (0)31-12 31 44.

Observera att du inte ska äta på minst 6 timmar innan provtagningstillfället.

Efter att resultatet kommit till oss, får du tid för ett personligt läkarbesök. Där går vi igenom dina provsvar och diskuterar eventuella åtgärder för att behandla eller förebygga ohälsa.

Följande analyser görs

Analys Visar
Blodfetter

Det finns framför allt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Blodstatus

Blodstatus är ett vanligt förekommande blodtest som rutinmässigt används för att få en övergripande status av olika celler i blodet.

Fasteblodglukos

Blodtest som mäter blodsocker för att ställa diagnosen Diabetes. Förutom diabetes kan förhöjda blodsockervärden också bero på andra sjukdomar som påverkar kroppens energisystem, t.ex. infektioner och bukspottskörtelsjukdom.

Prostata (PSA)

Blodprov för att upptäcka prostatacancer. En förhöjning av PSA-värdet behöver inte betyda att man har prostatacancer, det kan bero på andra orsaker t.ex. prostataförstoring. På samma sätt kan ett normalt värde inte helt och hållet utesluta prostatacancer. Resultatet måste alltid värderas utifrån vilka besvär man har och vad andra undersökningar visar.

Sänka (SR)

Sänka (SR) är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom.

Vätskestatus

Vätskestatus är ett vanligt förekommande blodtest som ger en bild av vätskebalansen i kroppen. Provet inkluderar Natrium, Kalium och Kreatinin (Na, K, Krea).

Folsyra (folat)

Folsyra (folat), även kallad vitamin B9. Det är viktigt för t.ex tillväxt och bildning av röda blodkroppar.

Järnstatus

Blodtest som visar järnvärdet och järndepån. Vid järnbrist sjunker blodvärdet. Järnbrist beror oftast på att man förlorat mycket blod, till exempel vid kraftiga menstruationer, magsår och andra sjukdomar i tarmen.

Kalcium

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Ett lågt kalcium kan bidra till en så kallad urkalkning av skelettet, benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Lever- och gallstatus

Lever- och gallstatus kontrolleras med blodprov och används för att mäta leverns funktion. Enzymerna som mäts har även andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.

Sköldkörtel (T4/TSH)

Blodprov som kontrollerar ämnesomsättningen. Sköldkörteln, som sitter på halsens framsida, producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen.

Urinsyra

Urinsyra mäts med ett blodprov. T.ex. kan en förhöjd mängd urinsyra orsaka gikt.

Vitamin B12

Lågt vitamin B12 gör att det bildas för få röda blodkroppar därmed blodbrist. B12 bildas inte i kroppen.

Pris 3 500 kr.

 

Tillval

Följande tillval kan göras till den utökade hälsokontrollen.

Observera att ett läkarbesök är obligatoriskt innan du utför tillvalsundersökningarna.

Gastroskopi 4 000 kr
Koloskopi 5 000 kr
Cystoskopi 4 000 kr
Slätröntgen (vanlig röntgen) från 1000 kr
Datortomografi eller magnetkamera från 2 000 kr
Utökade labprover från 1 500 kr

Betalning

Kort- och kontantbetalning accepteras. Företag kan också betala via faktura efter godkännande av kliniken.