Privat vård på Prinsgatans Specialistklinik

  • Röntgenundersökning
  • Läkarbesök – även online
  • Blodprovstagning
  • Koloskopi / Gastroskopi
  • Medicinsk Botox

Gå vidare till Adel Specialistklinik.


För kännedom: Dr Pejman (vårdgivare med vårdavtal) håller på att flytta. Remiss till Dr Pejman kan fortsatt skickas till oss på Prinsgatan Specialistklinik tom 30 januari, posten hanteras dagligen.

Ny adress till Dr Pejman kommer skickas ut inom kort. Dr Pejman kan alltid nås på:

Telefon: 0729 00 00 79
E-post: specialist.mottagning@outlook.com