På Prinsgatan hittar du två verksamheter. Välj mellan:

Vårdgivare med vårdavtal

  • Urologi
  • Endoskopi

Kontakta Dr. Pejman Bahadorani
Telefon: 0729 00 00 79
E-post: specialist.mottagning@outlook.com

Samma patientavgift som VGR, högkostnadsskydd gäller.

Privat vård

  • Röntgenundersökning
  • Läkarbesök – även online
  • Blodprovstagning
  • Koloskopi / Gastroskopi
  • Medicinsk Botox

Gå vidare till Adel Specialistklinik.